skötsel

Föreningar


Trädgårdsskötsel för föreningar

Plantering av rabatter, beskärningar av buskar och träd, rensning av rabatter,

klippning/trimning av gräsmattor mm, stenreparationer, restaureringar samt veckovis trädgårdsskötsel/underhåll.

Kontakta oss idag för ett kostnadsförslag/offert.

rensa