IMG_0040

Miljötänk

VGP strävar om att minska miljöpåverkan. Vi återanvänder allt i möjligaste mån,majoriteten av våra maskiner drivs med el eller Alkylatbensin.

Alla våra restprodukter går till återvinning på återvinningscentralen. Vi lämnar alltid våra arbetsplatser med ordning och reda.