häckklippning bild 2

Privat

Vi utför all typ av trädgårdsskötsel och underhåll för privat personer.

Planering av trädgårdar, plantering av rabatter, beskärningar av buskar och träd, rensning av rabatter, klippning och trimning av gräsmattor, stenreparationer, restaureringar samt veckovis skötsel/underhåll av trädgårdar.

Har ni egna förslag och planer över hur er trädgård ska se ut? Vi hjälper er gärna att förverkliga era trädgårdsdrömmar!

Löpande Priser:

Skötsel / Plantering / Finplanering 600 kr / Timme

Träd / Buskbeskärning 650 kr / Timme

Servicebil / Deponi samt maskinkostnader tillkommer.

För större uppdrag kontakta oss för offert/kostnadsförslag.

Priserna är inkl moms.

Våra arbeten är RUT avdragsberättigade.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/rotochrutarbete/foretagrotochrutarbetefaq/vilkentypavtradgardsarbetekanjagutforasomkoparenfarrutavdragfor.5.64a656d113f4c7597019b9.html?q=rut+tr%C3%A4dg%C3%A5rd Unknown-6